Avfallskvarn

Det ultimata köksredskapet

Kvarn genomskärningAtt laga mat är ett nöje. Att ha illaluktande matavfall under diskbänken och därför oftare behöva gå ut till soptunnan är inte lika roligt.  Alltsedan 1930-talet har över 50 miljoner hushåll runt om i världen använt en nu beprövad lösning - de har en matavfallskvarn installerad i sin diskho. Av allt hushållsavfall som uppstår visar studier att omkring 40 % är matavfall och står för den överlägset tyngsta delen då matavfall mestadels består av vatten. Med en matavfallskvarn källsorterar du - enkelt, bekvämt, hygieniskt och miljövänligt.

Enkelt

En matavfallskvarn tar enkelt och snabbt hand om det organiska matavfall som uppstår i ditt kök. Matavfallet sköljs tillsammans med kallt vatten från kran genom utloppet i diskhon ner i kvarnen. Avfallet landar på en roterande platta och kastas med hjälp av centrifugal-kraft och roterande slungvikter ut mot en fast rivare placerad mot kvarnens inre yttervägg. Då matavfallet gått i lösning eller smulats sönder till små partiklar (0-5mm) rinner det med spolvattnet ut via vattenlåset och vidare genom avloppsnätet till ditt kommunala renings-verk. Alternativt kan detta avfall med vatten samlas upp i en lokal tank nära dig som töms med slamsugningsbil.

KycklingbenBekvämt

En matavfallskvarn behöver ingen daglig tillsyn eller rengöring – en beprövad teknik som har hög driftsäkerhet. Det finns inga knivar som behöver slipas utan malverket består av en fast rivare och roterande platta med slungvikter. Kvarnen behöver heller inte tömmas då det malda avfallet rinner ut från kvarnen inom några sekunder efter malning och vidare genom avlopps-nätet. Att irritera sig över läckande illaluktande soppåsar och tunga lyft till soptunnan är ett minne blott!

Hygieniskt

En matavfallskvarn minskar betydligt risken för bakteriebildning och dålig lukt genom att direkt vid källan forsla bort ditt avfall. Vi känner redan till att livsmedelshygien är mycket viktigt när man hanterar, förbereder, tillreder, förvarar och serverar livsmedel. Varför ska inte detta även gälla för matavfall? Andra sanitära olägenheter så som ohyra och råttor vid sopkärl utomhus avlägsnas. BananskalNär kvarnen har malt färdigt är den ren och luktfri. Då går det alldeles utmärkt att använda vasken precis som vanligt – även att fylla vasken med vatten för handdisk genom att täppa för inloppet till kvarnen.

Miljövänligt

En matavfallskvarn bidrar till ökad återvinning av förnyelsebar energi (biogas), minskad sopmängd som går till deponi (förbränning) och ger färre avfallstransporter med sopbilar. Ett flertal kommuner i Sverige är positiva till användning av kvarn då man insett nyttan för kommunens renhållningssystem såväl som dess invånare. Som ett exempel, Stockholm Vatten uppmuntrar privatpersoner till att börja använda avfallskvarnar är en förhoppning om att de kan bidra till att öka biogasproduktionen. En biogasbil kan köra så långt som 2,5km på ett kilo matavfall. Användning av en kvarn har heller ingen stor driftkostnad eller påfrestning för vår omgivning och miljö. ApelsinskalElförbrukningen kan beräknas till så lite som 5-6 kW per hushåll och år medan vattenförbrukningen uppskattas till 3-6 liter per hushåll och dygn (motsvarar en toalettspolning). Källa: Köksavfallskvarnar i Stockholm, Stockholm Vatten, 2008. Regeringens nationella mål är att minst 50 procent matavfall ska rötas till biogas år 2020 – vill du vara med och hjälpa till?

 

Kontakta oss

Jag vill veta mer!

Ring oss på 08-724 0160
Eller fyll i nedan så hör vi av oss

Olika regler beroende på kommun

Tillåtelse för anslutning av kvarn till det kommunala avloppsnätet avgörs av varje enskild kommun, kontakta din kommuns VA-ansvarige för rådande bestämmelser.