Kommersiella kök

Restaurangkök

Inom restaurangkök har rutiner och utrustningar för hantering av matavfall utvecklats långsamt. Besvärlig manuell hantering och förvaring av matavfall i kärl eller säckar är ett slitsamt arbete och utgör samtidigt en hygienisk risk.

Personalrestaurang

En trivsam personalmatsal för de anställda, där kökspersonalen får tillräckligt med ork och tid över för att planera och servera god lunchmat varje arbetsdag, betyder mycket för välbefinnandet, trivseln och därmed effektiviteten på företaget.

Sjukhuskök

I sjukhuskök hanteras stora mängder matavfall från sjukhusens alla avdelningar såväl som personalmatsalar som serveringar, vilket därför ställer extra stora krav på effektiv och säker hantering av detta avfall.

Skol- & centralkök

Skol- och centralkök ställer specifika krav på källsorteringen då flödet av matavfall till viss del sker mellan lokaler belägna på olika platser i kommunen. Förutsättningar och behov varierar från kök till kök, och systemlösningar behövs som hanterar hela flödet av matavfall, inklusive de lokala behoven på respektive enhet.