Livsmedelsindustri & handel

I livsmedelsindustrin uppstår förpackat livsmedelsavfall på grund av produktionsfel, överproduktion och returer från butiker.

År 2005 trädde förbudet att deponera organiskt avfall ikraft i Sverige. Från år 2010 har Sveriges regering dessutom satt som mål att matavfall även från livsmedelsindustri och handel ska återvinnas genom biologisk behandling. Insamling av matavfall från speciellt livsmedelshandeln ställer extra stora krav då avfallet ofta är förpackat, vilket även kan vara fallet för vissa delar av verksamheterna i livsmedelsindustrier.

För att ta fram näringsämnen och producera energi (biogas och biogödsel) måste förpackning och matavfall separeras. Kartong och plast är relativt enkla att omhänderta, speciellt om innehållet är flytande, medan ex. glas och plåt är betydligt svårare. Samtidigt som ambitiösa mål för återvinning av matavfall satts upp av samhället finns även andra regler att ta hänsyn till – det gäller regler kring smittskydd och arbetsmiljö.

Förutom platsbrist av kylrum för det matavfall som idag av-emballeras, elimineras även lukt- och hygienproblem vid finfördelning av matavfall som förvaras i tank.

De delar av livsmedelsindustri & handel som inte brottas med problemet att matavfallet är emballerat har dock redan idag goda möjligheter till kostnadsfördelar. Det sker genom att utnyttja befintlig och etablerad teknik för att se till att restprodukter och rensavfall från produktion finfördelas och samlas upp i lokalt placerad tank. Tömningen av tanken sker med slamsugningsbil alternativt bil med lastväxlarflak.

I efterföljande led kan kommunen återanvända detta avfall som insatsbränsle för produktion av biogas, som därmed även bidrar till en god miljöprofil för företaget.

Kontakta gärna oss för mer information!

                                  

Disperators utrustning används exempelvis inom livsmedelsindustri för vidareförädling av grönsaker. Felaktiga och kasserade råvaror sorteras ut och finfördelas i kvarn i direkt anslutning till produktionslinorna. Avfallet samlas upp i lokal tank för efterföljande transport till biogasanläggning.

Kontakta oss

Jag vill veta mer!

Ring oss på 08-724 0160
Eller fyll i nedan så hör vi av oss