Marina kök

Matavfallskvarnar i Disperator Excellent Serien innehar The Declaration of Compliance utfärdat av DNV som verifierar överrensstämmelse med tillämplig sektion av IMO MARPOL consolidated edition 2011/2012 ANNEX V.

Kryssare

Kryssare befinner sig oftast i känsliga och av International Maritime Organisation (IMO) skyddade farvatten där man inte tillåts släppa ut malt matavfall i havet om man är inom 12 nauriska mil från land.

Passagerare- & bilfärja

Många turer och byten av passagerare som alla skall äta ombord ger mycket matavfall som under endast någon timme i hamn måste tas om hand innan nya passagerare tas ombord.

Handelsfartyg

Tillgängligt utrymme för köket och dess avfallsutrymmen på dessa fartyg är begränsat. Oftast är en matavfallskvarn som finfördelar matavfallet innan det släpps ut i havet tillräckligt för att förenkla livet ombord.

Offshore plattform & rigg

Arbetet ombord sker ofta 24  timmar om dygnet, där personalen behöver måltider serverade och därmed matavfall hela tiden uppstår som man enkelt och hygieniskt behöver bli av med.

Marinen

Kännetecknande för marinen i de flesta länder är att de olika fartygen har olika funktion och därför är av högst varierande storlek och antal i besättning.

Flodbåt

Enligt International Maritime Organisation (IMO) regler har flodbåtar per definition ingen möjlighet att släppa ut malt matavfall i de vatten de befinner sig, utan det måste mellanlagras i tankar som töms i hamn.

Superyacht

Yachts besöker mestadels hamnar med, ur hälsosynpunkt, stränga regler kring hantering av matavfall och behöver därför tillgång till speciella lagringstankar för detta avfall.