DisperatorNytt

GOD JUL från oss på Disperator.

Vi på Disperator önska Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år.

Besök gärna raddabarnen.se för information hur du kan stödja utsatta barn.

 

torsdag 21 december, 2017

Nytt produktblad för matavfallsprocessor 500A GTS-E65

Nytt produktblad för GTS-E65 hittar du här, GTS matavfallsprocessor.

torsdag 21 december, 2017

Uppdaterade produktblad 500A serien

Nu har vi uppdaterat samtliga produktblad för 500A serien.

Mer info hittar du på Våra produkter

torsdag 21 december, 2017

Höjd avfallstaxa i Stockholm 2017

Från den 1 januari år 2017 gäller en ny avfallstaxa för företag, verksamheter och flerbostadshus i Stockholms stad.

Restauranger och storkök får 25 procents höjning om de inte sorterar ut matavfall utan slänger blandat avfall. Om matavfallet sorteras ut kan vi göra biogas som driver stadens bussar och biogödsel som återför viktiga näringsämnen till jordbruket. Läs mer på Stockholm Vattens hemsida. 

Kontakta Disperator idag för en konsultation av möjliga lösningar för matavfallshantering! Vid installation av en matavfallskvarn till sluten tank eller slamtank sänks dina totala sophämtningsavgifter.

tisdag 31 januari, 2017

Besök oss på RestaurangExpo, Kistamässan 1-2 feb

Den 1-2 februari 2017 går RestaurangExpo på Kistamässan av stapeln. Liksom tidigare år finns Disperator på plats för att visa den senaste tekniken inom matavfallshantering.

Kontakta oss för en kostnadsfri entrébiljett – hoppas vi ses där!

Vårt monternummer är L02B.

fredag 16 december, 2016

Teknisk dokumentation för nya 500A-Serien nu på hemsidan

Nu är hemsidan uppdaterad med teknisk dokumentation för nya 500A-Serien! Surfa vidare till Våra produkter

tisdag 13 december, 2016

Vi hälsar vår nya medarbetare Ann välkommen!

tisdag 13 december, 2016

Med önskan om en fröjdefull Jul

Vi på Disperator önskar ett glatt avslut på detta år och ett ljust Nytt År!

Besök gärna https://www.raddabarnen.se för information hur du kan stödja utsatta barn.

Juliga hälsningar från oss alla

tisdag 13 december, 2016

Disperator utvald att delta i MACRO projektet

Det är med spänd förväntan Disperator kommer att delta i projektet MACRO (MAt i Cirkulära RObusta system)!

Projektet har nyligen erhållit stöd från VINNOVA med målet ”Utveckling av hållbara, robusta system för tillvaratagande och förädling av stadens organiska restprodukter ska ge goda förutsättningar för matens kretslopp.” Övriga deltagare är Avfall Sverige, JTI, Stockholms Stad, Mälarenergi, Kommunalteknik, m.fl.

Disperator deltar genom att arbeta med utveckling av effektivare matavfallskvarnar för ökad och mer vatteneffektiv insamling av matavfall via kvarn.

Projektets sammanfattning
Det organiska avfallet från hushållet, mat- och toalettavfall, innehåller resurser som näring och mullbildande ämnen som bör återföras till åkermark och utgör en resurs för energiproduktion. Projektet ´MACRO MAt i Cirkulära RObusta system´ har som målsättning att under tiden för ett steg 2-projekt, utveckla system och teknik för den tätbebyggda storstaden som i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och i H+ Helsingborg. Under denna tid kommer hus och lokal infrastruktur för hantering av matavfall och avloppsströmmar färdigställas.
Likaså påbörjas en utbyggnad av sorterande avlopp i det nya verksamhetsområdet utanför den tätbebyggda staden i Västerås. Här kommer det under steg 2-projektet först byggas en pilotanläggning för ett fåtal fastigheter där nya lösningar för ledningstransport och uppsamling kommer att kunna testas.

måndag 30 maj, 2016

InSinkErators matavfallskvarnar för hushåll tystast enligt ljudtest

InSinkErator har låtit svenska ACAD International ljudstesta sina tre mest populära modeller av matavfallskvarnar till privata hushåll för att klassificera matavfallskvarnarnas ljudnivåer. Resultatet av ljudtesten visar att de tre testade modellerna är bland de tystaste på marknaden, samt att en av matavfallskvarnarna är den absolut tystaste på marknaden, med den bästa ljudklassificeringen  - A-klass.     

I mars 2016 utförde ACAD International ljudtest i Stockholm, där man undersökte vilka ljudnivåer tre av InSinkErators matavfallskvarnar, som är tillgängliga på den svenska marknaden för privata hushåll, uppnådde då de var i bruk. Ljudtestet utfördes för modellerna InSinkErator Evolution 200, Evolution 100, samt M66. Evolution 200 är den största modellen, för hantering av större mängder matavfall i större hushåll, Evolution 100 är för mellanstora hushåll och M66 för mindre hushåll.

Tystaste matavfallskvarnen på marknaden för hushåll – A-klass och B-klass
Den matavfallskvarn som fick branschens absolut lägsta ljudnivå, som ingen av de konkurrerande matvafallskvarntillverkarna uppnår, var InSinkErators Evolution 200. ACADs test visar att denna matavfallskvarn har en lägsta ljudnivå på endast 25 decibel, vilket ger matavfallskvarnen en A-klass-certifiering. Detta gör Evolution 200 till den tystaste matavfallskvarnen på marknaden.

Modellerna Evolution 100 och M66 uppnådde den näst högsta klassificeringen, med sina 27 respektive 26 decibel. Detta gör att båda matavfallskvarnarna uppnår B-klass. Äve detta resultat är mycket bra, och innebär att matavfallskvarnarna, då de används, ger ifrån sig ett ljud som är lika högt som ljudet från en diskmaskin.

– Då matavfallskvarnar har blivit allt mer populära i Sverige, framför allt i samband med byggande av så kallade miljöhus, får vi ofta frågor från byggföretagen gällande våra produkters ljudnivåer, säger Ashley Munden, Managing Director Europe på InSinkErator. För att kunna garantera byggföretagen att vi levererar matavfallskvarnar vars ljudnivåer uppnår den lokala marknadens krav, använde vi ett svenskt företag för ljudtesten.  Att resultaten skulle bli så pass bra hade vi knappast kunna drömma om – vi visste att våra matavfallskvarnar var tysta, men att vår toppmodell var marknadens allra tystaste visste vi inte, så det var minst sagt glada nyheter.

Testet utfördes i enlighet med Boverkets byggregler BBR21, standard SS26752:2015. Mätningarna har gjorts enligt ISO 16032.

                                                     

torsdag 19 maj, 2016

Sidor

Kontakta oss

Jag vill veta mer!

Ring oss på 08-724 0160
Eller fyll i nedan så hör vi av oss