Om Disperator

Vår vision

Oberoende av var matavfall uppstår - i kök eller i livsmedelsindustri - i hushåll eller i storkök - på land eller till sjöss - skall vi kunna erbjuda utrustning för effektiv hantering, volymreducering och källsortering av detta avfall, som numera dessutom är en resurs för biogasproduktion. Beroende på förutsättningar i kundens omgivning skall detta kunna ske såväl med som utan spolvatten för transport och efterföljande återvinning (rötning såväl som kompostering).

Vår affärsidé

Vi erbjuder innovativ och anpassningsbar utrustning, för kök på land såväl som till sjöss samt för livsmedelsindustrin, som möjliggör rötning eller kompostering av finfördelade matrester i efterföljande led till nytta för samhället. Nytta för kund blir kostnads- och tidsbesparing, förbättrad hygien och arbetsmiljö, samt miljövinster i form av förnyelsebar energi.

Våra värderingar


TILLFÖRLITLIGHET
Våra löften är viktiga för oss! Vi ska leverera – utlovad produkt – till utlovad plats – på utlovad tid – världen över. 

INITIATIVFÖRMÅGA
De anställda uppmuntras till eget initiativ och att bidra med sitt kunnande för att fatta beslut med integritet, ha modet att ändra kurs och ansvara för sina handlingar med genuin entusiasm och visad ödmjukhet.

MÅNGFALD
Vidga vår kompetens genom att rekrytera män och kvinnor i olika åldrar och med olika ursprung.

INNOVATION
Genom att lyssna till våra kunders behov och tillgodose kundspecifika lösningar där möjligt, skapar vi bästa möjliga konkurrenskraft och grund för fortsatt innovation och produktutveckling för att alltid ligga i framkant.

HÅLLBARHET
Känna stolthet över att våra kvalitativa och driftsäkra produkter ska fortsatt bidra till bästa möjliga hållbara ekonomi och miljö hos våra kunder.

LÅNGSIKTIGHET
Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med partners vars kompetens inom storkök eller hantering och återvinning av avfall kompletterar vår egen.

Kontakta oss

Jag vill veta mer!

Ring oss på 08-724 0160
Eller fyll i nedan så hör vi av oss

Årets företagare


"Lars Holmqvist som driver Disperator AB, är en föregångare inom sin bransch, avfallshantering och källsortering…." "Disperator AB har genom intensiv produktutveckling utvecklat lösningar som medför stora vinster för samhälle, verksamheter och individer i branschen...."