GTS Matavfallsprocessor

GTSDen patentsökta GTS matavfallsprocessorn maler omedelbart och effektivt avfall till små partiklar och transporteras med hjälp av en unik processorpump, med minimal eller utan tillsats av spolvatten, till tank placerad utomhus eller inomhus alternativt till kärl placerade inomhus. Inmatning av matavfall sker kontinuerligt och maskinen har som standard en kapacitet av så mycket som 15 liter matavfall per minut. En modellserie som klarar ända upp till 30 l/min finns som tillval vid extrema fall. Vid behov av flera inkaststationer på olika arbetsplatser i köket kan dessutom flera processorer köra samtidigt mot samma huvudledning som går till tank. För att anpassas till befintlig köksinredning kan inmatningsöppningen med avlastningsyta och pumpens utlopp placeras till vänster såväl som till höger.

Produktbilder

Kontakta oss

Jag vill veta mer!

Ring oss på 08-724 0160
Eller fyll i nedan så hör vi av oss

Mer information

Horizontal Tabs

Så fungerar det

Att omedelbart och effektivt avlägsna den tyngsta delen av köksavfall - matavfall - är en nödvändighet i ett kök. För det fall att vattenbaserade matavfallskvarnar anslutna till det kommunala avloppet inte är tillåtet i din kommun, kan en av DISPERATOR utvecklad världsunik och patentsökt processorteknik istället klara uppgiften åt dig. Med hjälp av en matavfallsprocessor i GTS-serien kan matavfall hygieniskt och utan några som helst tunga lyft eller förflyttningar enkelt tas omhand och minska den totala sopmängden – till volym och framförallt viktmässigt.

Oavsett modellval är förfarandet detsamma. Matavfall förs ner i processorns inmatningstratt där det först mals till små partiklar, för att därefter pumpas i rör till en tank där det luktfritt förvaras tills en slamsugningsbil tömmer tanken ungefär var 4:e vecka eller enligt det körschema som gäller i just din kommun. Allt efter önskemål kan tanken placeras inomhus såväl som utomhus nergrävd i mark. En av de unika fördelarna med denna processorteknik är att pumpningen av det malda matavfallet kan ske utan eller i värsta fall med extremt lite vatten, vilket ger en god driftekonomi då tanken inte behöver tömmas så ofta. Slamsugningsbilen transporterar det tömda matavfallsslammet till reningsverk alternativt biogasanläggning där det används för produktion av biogas genom rötning. Biogas är idag en av vårt samhälles miljömässigt mest rena och mest eftertraktade energiform som fordonsbränsle såväl som för produktion av värme och elektricitet. I många fall kan även rötresten efter biogasproduktionen användas som jordförbättringsmedel på åkermark, dvs. vi får ett fullt ut fungerande kretslopp.

Redan i sin grundversion har GTS-processorn en kapacitet på 15 l/min, vilket med en genomsnittlig mängd matavfall på 0,15 liter / serverade måltid betyder att processorn klarar att ta hand om matavfall från så mycket som över 4000 serverade gäster / timme – och detta trots att förvaringstanken om så är nödvändigt kan vara placerad ett hundratal meter bort. För att anpassas till befintlig inredning och logistik i köket kan GTS-processorn levereras med inmatning av avfall från vänster alternativt höger, och detta gäller även dess utlopp – vilket således ger full flexibilitet vid planeringen av ditt diskrum.

Disperators breda sortiment av olika tekniker för källsortering av matavfall från såväl tillagningskök som mottagningskök kan anpassas till Dina förutsättningar och Din arbetsmiljö oavsett storlek, samt även till de regler som gäller för detta i just Din kommun!

Fördelar för dig

 • Snabb och enkel maskinell transport av organiskt avfall = inga läckande soppåsar eller tunga lyft till avfallskärl.
 • Minskning av dålig lukt, ohyra och bakteriebildning = trivsammare arbetsmiljö och förbättrad hygien.
 • Inga kärl för matavfall behövs och att forsla från kök till avfallsrum = mindre tid och kostnad för rengöring av kärl och städarbete.
 • Frigörande av utrymme och lägre energikostnader för kylda avfallsrum = som annars utnyttjas för förvaring av organiskt avfall.
 • Färre antal sophämtningstillfällen för övrigt torrt emballageavfall = lägre sophanteringskostnad.
 • I normalfallet ger ovanstående fördelar en återbetalningstid på bara 5 år för investeringen i en matavfallprocessor, och då är de ”mjuka värdena” inte inräknade.
 • Bidraga till återvinning genom utökad biogasproduktion = möjlighet att skapa en miljöprofilering.

Fördelar för din omgivning & miljön

 • Förbättring av hygienen och eliminering av dålig lukt kring kärl och avfallsrum.
 • Färre transporter av sopor betyder mindre bilavgaser, vägslitage och olycksrisker.
 • Möjlighet till återvinning genom rötning i form av förnyelsebar energi (biogas).
 • Bättre utnyttjande av samhällsinvesteringar i avloppsnät och reningsverk (biogasanläggningar).
 • Kostnaden för förbehandling (malning) av matrester vid reningsverk/biogas-anläggningar undviks.
 • Mindre sopor förbränns och tas istället till vara på ett bättre sätt.

Ovan behöver inte överrensstämma med just din specifika situation.

Driftinstruktion

Vad som får malas

Enbart matavfall får malas i processorn!
Exempelvis: grönsaker, frukt, rotfrukter, ris, pasta, kött, fisk, fiskrens, räkskal, kyckling- och köttben, äggskal, kaffesump med filter.

Svårmalet matavfall med långa fibrer (t.ex. bananskal, purjolök) och segt avfall (t.ex. fiskskinn, senor, köttslamsor)  klipps i mindre bitar (3-5cm) och blandas med övrigt matavfall vid malning. Klibbigt och torrt matavfall (t.ex. kokt avångat ris och pasta, bröd) fordrar lite extra tillsats av vatten. 

Start / Stopp

 1. Tryck på grön startknapp. Processorn startar och går i 2 minuter.
 2. Mata ner avfall i lugn och jämn takt.
 3. Tryck på gul knapp om extra tillförsel av spolvatten är nödvändigt.
 4. Då malningen är klar hörs endast maskinens tystare tomgång.
 5. Tryck på den röda knappen för stopp innan automatstopp. Processorn stannar.

Notera

Om gul lampa lyser, beställ tömning av tank då den snart är full.
Om röd lampa lyser, tanken är full och maskinen går inte att starta förrän tanken har tömts.

För justering av timerenheter för processorns automatiska gångtid respektive spolvattenpulser kontakta Disperator för handhavande.
För komplett driftinstruktion se fliken Nedladdningsbara filer.

Installation

GTS Matavfallsprocessor installeras som en separat enhet och levereras klar för att anslutas till spolvatten, fläns för rördragning till tank/kärl och el. Hela maskineriet ryms i ett enda rostfritt inkastskåp som innehåller kvarn, processorpump och styrenheter. För att anpassas till befintlig inredning och logistik i köket kan inmatningsöppningen med avlastningsyta och processorpumpens utlopp placeras till vänster såväl som till höger. Rördragning och tank/kärl ingår inte i standardleverans av processorn, utan offereras som tillval för att kunna anpassas och optimeras till varje användares behov och lokaliteter.

Vad som ingår i standardleverans

Dokumentation

 • Installationsbeskrivning
 • Produktblad innehållande foton, måttritning och detaljbeskrivning
 • Placeringsschema, samt anslutnings- och förbindningsschema för elektriska komponenter
 • Inplastad driftinstruktion att fästa på väggen vid maskinen
 • Serviceinstruktion innehållande sprängskiss med reservdelsförteckning och rekommendation på servicepaket

Produkt

 • Matavfallsprocessor i GTS-serien av beställd modell och motorspänning, se serienummerskylt, inkluderande färdigmonterad kvarn ur 500-serien
 • Färdigmonterad processorpump, 15 l/min, 10 bars kontinuerligt arbetstryck, inkl. temperaturvakt
 • Skåp med inkast bänk i rostfritt stål, SS2333 (EN1.4301-2B)
 • Processorns elstyrningsenhet inkl. kontaktorer med motorskydd, nollspänningsutlösning, manöverspolar, timers och transformator för pumpens temperaturvakt
 • Färdiganslutna manöverorgan, 2st med tryckknappar och indikeringslampor
 • Färdigansluten magnetventil med manöverspole och smutsfilter
 • Spoldysa som standard (färdigmonterad i inmatningstratten)
 • Färdigansluten gränslägesbrytare för inmatningshuven med beröringsskydd
 • 2st justerbara fästen att fixera skåpet mot vägg på installationsplatsen
 • 1st stänkskydd för fixering utmed skåpets bänkskiva på installationsplatsen
 • 1st inmatningshuv med två vred för montering ovan kvarnens inmatningstratt
 • Losstagningsverktyg för att dra loss kvarnens malverk om icke malbart föremål fastnat

För övrigt installationsmaterial se fliken Tillval.
För komplett installationsanvisning att ladda ner se fliken Nedladdningsbara filer.

Tillval

tillval

 

 • Säkerhetsbrytare för inkommande el
 • Armerad spolvattenslang för anslutning till inkommande vattenrör
 • Vacuumventil/återflödesskydd för spolvattenrör
 • Färdigmonterad processorpump, 30 l/min, 4 bars kontinuerligt arbetstryck, inkl. temperaturvakt

Samtliga tillval finns att beställa från Disperator.

Teknisk specifikation
Matavfallsprocessor
Standard kapacitet: 15 l/min, 10 bar arbetstryck
- Tillval kapacitet: 30 l/min, 4 bar arbetstryck
Effekt kvarn: 2,5 kW
Effekt processorpump: 1,5 kW
Anslutningsspänning 400V / 3-fas / 50Hz med nolla
Märkström för 400V / 3-fas / 50Hz
Kvarn: 5,5 A
Processorpump: 3,6 A
manöverspänning: 230V / 50Hz
Säkring, trög 16 A
Inmatningsöppning försedd med labyrintinkast med beröringsskydd och gränslägesbytare
Magnetfälla (för ej önskade metallföremål, exempelvis bestick)
Elskåp för styrning av processor och nivåtakt i tank
Tillval: Avloppsrör (DN65) mellan matavfallsprocessor och tank. Rör i plast eller syrafast rostfritt stål.
 
Bredd, skåp: 900mm
Bredd utmed golv: 1400mm (med processorpumpen)
Djup:  660mm
Höjd  900mm (justerbara ben ±30mm)

 

Lagringstank (tillval)
Lagringstank* i polytetenplast eller i rostfritt stål för installation inomhus, tank i polyesterplast för nedgrävning utomhus.
Nivåvakt (överfyllnadslarm) för övervakning då beställning av tanktömning behövs, respektive automatisk avstängning av processorn då tanken är full.
Avluftning med odörfälla
Slamsugskoppling för tömning av tank (D 75mm)
Manlucka och fallskydd (endast nedgrävd tank)
Markförankringsplattor (endast nedgrävd tank)

* Tank kan skräddarsys för att passa begränsade utrymmen på installationsplats. Tank i olika storlekar finns.

För måttritning, detaljbeskrivning och teknisk specifikation se produktblad att ladda ner under fliken Nedladdningsbara filer.

Produktdokumentation

Nedladdningsbara filer

Filmreferens - Lensbury Club

Referensreportage från Lensbury Club, London