InSinkErator 56

Insinkerator 55Modell 56 passar perfekt för regelbunden användning i det mindre hushållet. Som den minsta och lättaste modellen installeras den smidigt med en bajonettfattning under diskhon utan att ta upp värdefullt utrymme. Med en kraftfull Dura-Drive™ induktionsmotor på 0,55hk och inbyggt överbelastningsskydd maler kvarnen snabbt och effektivt matavfall med sin 1-stegs-malningsfunktion. Full fabriksgaranti i 3 år ingår. 

Kvarnen levereras med inbyggd trycklufts-strömbrytare (start/stoppknapp) för kontinuerlig matning av matavfall till kvarn. Knappen monteras lättåtkomligt i diskbänken.

Pris: 3,995 kr (inkl. moms)

Produktbilder

Kontakta oss

Jag vill veta mer!

Ring oss på 08-724 0160
Eller fyll i nedan så hör vi av oss

Världens största producent av hushållskvarnar

Insinkerator har mer än 70 års erfarenhet. Den första avfallskvarnen skapades 1927 av den tidigare anställde J. Hammes, som även tog patent på sin uppfinning.

Mer information

Horizontal Tabs

Så fungerar det

En matavfallskvarn är det ultimata köksredskapet! Installerad under diskhon tar kvarnen enkelt och hygiensikt hand om det organiska matavfallet. Av allt hushållsavfall räknas så mycket som 40 % som matavfall. Matavfallet sköljs tillsammans med vatten från kran ner i kvarnen och landar på en roterande skiva med slungvikter. Efter att avfallet malts ner till små partiklar strömmar det genom vattenlåset och ut på avloppsnätet.

FÖRDELAR FÖR DIG

 • Snabb och enkel transport av organiskt avfall = inga läckande soppåsar eller tunga lyft till soptunna
 • Minskning av dålig lukt, ohyra och bakteriebildning = trivsammare köksmiljö och förbättrad hygien
 • Frigörande av utrymme som annars utnyttjas för förvaring av organiskt avfall
 • Färre antal sophämtningstillfällen = lägre sophanteringskostnad
 • Bidra till återvinning genom biogasproduktion = känns gott för samvetet att bidra till att ge våra barn en bättre framtida miljö

FÖRDELAR FÖR DIN OMGIVNING & MILJÖN

 • Förbättrar hygienen och eliminerar dålig lukt kring soptunnor/hus
 • Färre transporter av sopor betyder mindre bilavgaser, olyckor och vägslitage
 • Möjlighet till återvinning genom rötning i form av förnyelsebar energi (biogas)
 • Bättre utnyttjande av samhällsinvesteringar i avloppsnät och reningsverk
 • Mindre organiska sopor förbränns och tas istället till vara
 • Då det kladdiga matavfallet separeras från det övriga köksavfallet möjliggörs vidare källsortering av olika typer av förpackningsmaterial
   

Ovan behöver inte överrensstämma med just din specifika situation!

För en sprängskiss av kvarnens komponenter och informativ video klicka på rubriken Användarmiljöer och Bostad.

Driftinstruktion

Vad får malas

 • Organiskt matavfall – t.ex. grönsaker, avokadokärnor, skal från frukter och rotfrukter, fruktkärnor, äggskal, brödbitar, fiskrens, kyckling- och fiskben, räk- och kräftskal.
 • Matavfall med långa fibrer t.ex. bananskal klipps med fördel i mindre bitar och blandas med övrigt matavfall vid malning.
 • Kaffesump och filter.
 • Hushållspapper (ej fiberförstärkt eller vaxat). 

Vad som inte bör malas: större mängder deg, mussel- och ostronskal, köttsenor, långa fiskskinn, grova köttben, långa fibrer i t.ex. kronorskocka och majskolv. 

Vid användning av tryckluftströmbrytare (ingår i leverans som standard)Tryckluftsströmbrytare

 1. Sätt på kallvattnet.
 2. Starta matavfallskvarnen genom att trycka på tryckluftströmbrytaren installerad i diskbänken.
 3. För ner matavfallet i jämn och lugn takt.
 4. Malningen är klar när kvarnens tomgångsljud hörs.
 5. Stäng av matavfallskvarnen genom att trycka på tryckluftströmbrytaren.
 6. Stäng av vattnet 5-10sek efter avslutad malning.

MagnetströmbrytareVid användning av magnetströmbrytare  

 1. Sätt på kallvattnet.
 2. För ner matrester i kvarnen, överfyll inte malverket.
 3. Starta matavfallskvarnen genom att sätta magnetbrytarlocket i kvarnens inlopp och vrid 90 grader åt höger eller vänster.
 4. Malningen är klar när kvarnens tomgångsljud hörs.
 5. Stäng av matavfallskvarnen genom att vrida tillbaka magnetbrytarlocket 90 grader.
 6. Stäng av vattnet 5-10sek efter avslutad malning.

Se en film om hur en magnetströmbrytare fungerar!
Ps. även om locket på filmen ser annorlunda ut än bilden till höger är principen densamma.

 

Skötsel och tips

 • Se till att matavfallskvarnen är tömd på matavfall efter varje användning.
 • Använd alltid vatten i samband med malning, matavfallet sköljs lättare genom kvarnen och ut i vattenlåset.
 • Använd alltid kallvatten vid malning eftersom varmt vatten kan lösa fettet i matavfallet och kokhett vatten kan skada kvarnen.
 • Om kvarnen är ansluten till diskmaskinen, se till att kvarnen är tom innan diskmaskinen startas och använd inte kvarnen då diskmaskinen tömmer sitt diskvatten.
 • Använd diskborsten eller bestickfällan/nedmataren (tillval) för att föra ner matavfallet i kvarnen.
 • Vid behov, ta bort stänkskyddet (gummiskyddet) för rengöring.
 • Om dålig lukt upplevs, mal några isbitar följt av en hel citron.     
 • Före längre driftuppehåll (t.ex. semester) häll lite matolja i matavfallskvarnen och låt den gå på tomgång utan vatten i 10sek.
Modelljämförelse

Modelljämförelse 55,100,200

Egenskaper Modell 200 Modell 100 Modell 56
Matning Kontinuerlig/satsvis Kontinuerlig/satsvis Kontinuerlig
Strömbrytare Tryckluftsströmbrytare inbyggd Tryckluftsströmbrytare inbyggd Tryckluftsströmbrytare inbyggd
Quicklock® bajonettfattning Ja Ja Ja
Reverserande malverk Ja Ja Nej
Induktionsmotor Ja Ja Ja
Kraft-förstärkande strömkrets Ja Nej Nej
Malkammarens komponenter Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål
Disklådans hål i diameter 90 mm 90 mm 90 mm
Losstagningsverktyg Ja Ja Ja
Nedmatare/bestickfälla Som tillval Som tillval Som tillval
Vaskpropp Silkorg i rostfritt stål Silkorg i rostfritt stål Vaskpropp i plast
Diskmaskinsanslutning Ja Ja Ja
Höjd 344 mm 312 mm 318 mm
Bredd (diameter) 234 mm 205 mm 173 mm

 

Installation

Material som medföljer kvarnen vid leverans

 • Disklådeanslutning med bajonettfattning inkl. packningar, skruvar och låsring
 • Tryckluftströmbrytare med start/stoppknapp
 • Monterad elkabel med jordad stickpropp
 • Ljuddämpande stänkskydd i kvarnens inlopp
 • Tättslutande vaskpropp
 • 90°-utloppsrör mellan kvarn och vattenlås
 • Losstagningsverktyg
 • Installationsmanual

Material som kan beställas som tillval

 • Magnetströmbrytare för satsvis matning med start/stopp-funktion i lock
 • Nedmatare/bestickfälla
 • Rörsats med vattenlås

För installation av matavfallskvarn kontakta

 

EssDe Energiteknik Värmdö AB
Tel. 0703-290 329
www.essde .nu

Rensa Avskiljarteknik AB
Tel. 08-541 303 60
www.rensaentreprenad.se

Vid större byggprojekt är du välkommen att kontakta Disperator.


notera

Tillåtelse för anslutning av kvarn till det kommunala avloppsnätet avgörs av varje enskild kommun. Allt fler kommuner tillåter installation, kontakta din kommuns VA-ansvarige för rådande bestämmelser.

Enklare felsökning

Bryt strömmen till kvarnen genom att dra ut stickproppen ur vägguttaget innan felsökning påbörjas!

Om kvarnen går med oljud

Använd en tång och plocka upp det ej malbara föremålet ur kvarnen. Återställ strömmen och provstarta.

Om kvarnen varvar ner, stannar eller inte startar

För in losstagningsverktyget (sexkantsnyckel) i centrumhålet i kvarnens botten. Vrid nyckeln fram och tillbaka till den kan vridas ett fullt varv utan motstånd, se bild A. Använd en tång och plocka upp det ej malbara föremålet ur kvarnen.
Vänta 5 minuter och tryck sedan in återställningsknappen på kvarnens botten, se bild B. Återställ strömmen och provstarta.

Enklare felsökning

Om felet består tillkalla behörig servicepersonal, lokal representant eller kontakta Disperator AB.

Vanliga frågor och svar

Vad är en matavfallskvarn?

En matavfallskvarn är monterad under diskbänken i vaskutloppet och som med hjälp av vatten från vanlig tappkran finfördelar matrester till små partiklar för bortforsling via avloppssystemet.

Hur är den ansluten till avloppssystemet?

Kvarnens utlopp kopplas till ett vattenlås som är anslutet till det vanliga avloppsnätet.

Hur är kvarnen ansluten elektriskt?

Kvarnen ansluts via en 2-polig elektrisk strömbrytare till ett jordat vägguttag. För vissa modeller ingår dessutom en tryckluftströmbrytare – för andra modeller finns detta som tillval.

Hur underhåller man sin kvarn?

Matavfallskvarnen är underhållsfri och tömmer sig själv på det malda matavfallet ut i avloppet. Med fördel kan några sekunders efterspolning ske så att de sista resterna spolas ur kvarnen. För att då och då fräscha upp malverket kan en citronskiva stoppas i kvarnen och malas ner.

Hur ofta måste knivarna slipas om?

Det finns inga knivar i matavfallskvarnen utan malverket består av en underhållsfri rörlig platta som slungar matavfallet mot en fast rivare mot vilken det finfördelas. Kvarnen kan därför liknas vid ett rivjärn.

Vad händer om kvarnens malverk låser sig?

Felet avhjälps genom att det lossningsverktyg som levereras med kvarnen förs in i hålet i centrum på kvarnens bottenplatta. Verktyget vrids med- och motsols till motorns axel roterar utan svårighet åt båda håll. Bryt strömmen till kvarnen genom att dra ut stickproppen ur vägguttaget innan felsökning påbörjas!

Kan kvarnens motor bli förstörd på grund av överbelastning?

Nej - kvarnens motor är skyddad med ett överbelastningsskydd.

Finns det skydd som omöjliggör att man av olyckshändelse kan få ner handen i en kvarn som är igång?

Ja - som en extra säkerhetsåtgärd finns en magnetströmbrytare som tillval. Magnetströmbrytaren är försedd med en start/stopp-funktion i ett lock för placering i inloppet till malkammaren. Kvarnen kan endast köras då skyddslocket stänger till dess inlopp.

Hur lång är livslängden på en hushållskvarn?

En matavfallskvarn har en livslängd av c:a 10 år vid normalt hushållsbruk.

Kan man använda utslagsvasken som vanligt?

Man kan slå ut vatten samt spola i utslagsvasken precis som vanligt. Man ska dock undvika kokhett vatten eftersom detta kan skada kvarnen.

Måste man söka tillstånd för att installera en kvarn?

Förutsättningarna för anslutning av kvarn till kommunens VA-nät avgörs av varje enskild kommun. I vissa kommuner krävs det tillstånd. Kontakta ansvarig för VA-frågor i din kommun angående rådande bestämmelser.

Måste man söka tillstånd om man inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet?

Normalt inte. Kontakta ansvarig för VA-frågor i din kommun angående rådande bestämmelser.

Kommer antalet råttor i avloppsledningar att öka?

I Surahammars kommun med över 15 års erfarenhet med matavfallskvarnar kopplade till avloppsnätet kan man inte påvisa ökad förekomst av råttor. I USA där kvarnar används av 50 % av hela befolkningen har antalet råttor i samhället minskat på grund av att matavfall inte förvaras i närheten av hushållet.

Finns det några miljöfördelar med användande av matavfallskvarn?

Energiinnehållet i matavfall används i framställningen av biogas. För kvalitetssäkrat matavfall (matavfall utan inblandning av föroreningar) kan även rötresten som blir kvar efter framställningen av biogas användas som gödsel.

Nedladdningsbara filer