Arbetsmiljö & hygien

I storkök finns vanliga arbetsmiljöproblem såsom påfrestande arbetsställningar, mödosam manuell hantering med tunga lyft, bärande, skjuta-dra arbete, repetitiva och ensidiga arbetsuppgifter – ofta under tidspress och på hala golv efter spill av matavfall. Ergo-nomiska förbättringar innebär ofta att belastning minskar och produktiviteten ökar. Arbetsgivare med bra ergonomiska hjälpmedel har bättre konkurrenskraft, samtidigt som arbetsplatsen blir attraktiv och det är lättare att nyrekrytera samt behålla befintlig personal.

Vi känner alla till att Arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets (AFS) föreskrifter finns till för att förbättra arbetsmiljön i storkök, men det är både arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar att försöka förhindra de allt vanligare förekommande fysiska problemen. Belastningsskador innebär daglig smärta eller värk i muskler och leder, vilket inte går över så lätt. Sjukskrivning på grund av överbelastning varar i genomsnitt mer än fem månader, och utgör mer än ⅓ av alla anmälda arbetsskador varje år. Varje skada har en ekonomisk sida, som drabbar både den skadade, arbetsgivare och samhälle.

Från år 2006 gäller även nya livsmedelsregler inom EU, vilket sätter matkonsumenternas säkerhet i centrum. En av de grundläggande reglerna är att ”ren resp. oren” hantering i köket ska hållas isär. För matavfallets del är det därför viktigt att speciellt undvika att det förflyttas genom utrymmen i köket där mat förvaras, förbereds och tillagas. Förutom att spill av matavfall ger upphov till bakteriebildning och ohygien, orsakar det även dålig lukt och ökad risk för halkolyckor.

Med en matavfallskvarn vid varje arbetsplats där större mängder matavfall uppstår i köket försvinner ovanstående problem med arbetsmiljön och ohygien som har med detta tunga avfall att göra. Kökspersonalen kan i samma stund som matavfallet uppstår bli kvitt detta genom att det mals ner i kvarnen och spolas eller pumpas bort i kökets avloppsrör till lokal tank eller kommunalt reningsverk.

Hur skulle din verksamhet påverkas om följande moment försvinner:

  • Förflyttning av tunga kärl med matavfall från diskutrymmet till kylt soprum
  • Minskat städarbete av spill från matavfall i överfulla kärl eller från trasiga säckar
  • Rengöring av kärl från rester av matavfall efter tömning
  • Dålig lukt, ohyra och bakteriebildning med eventuell anmärkning från Miljö & Hälsa
Kontakta oss

Jag vill veta mer!

Ring oss på 08-724 0160
Eller fyll i nedan så hör vi av oss