Ekonomi

Stora delar av källsorteringen av matavfall kan automatiseras i såväl mindre som större tillagningskök, vilket i sin tur ger besparingar i både driftskostnad och arbetstid. Resultatet blir en bättre totalekonomi och en lägre kostnad per serverad måltid.

Med hjälp av tekniken från en matavfallskvarn eller ett matavfallssystem sparas dagligen pengar och dyrbar arbetstid då följande fördelar uppnås:

 • Förflyttning av tunga kärl med matavfall från diskutrymmet till kylt soprum försvinner.
 • Minskat städarbete i köket från spill av matavfall från överfulla kärl eller trasiga säckar.
 • Efter töming av sopentreprenör undviks rengöring av sopkärl innehållande matavfall.
 • Minskad rengöring av kylt soprum, dessutom lägre effektförbrukning samt driftkostnad.
 • Mindre risk för ohyra och därmed saneringskostnader på grund av detta.
 • Frigöring av utrymme som annars utnyttjas för förvaring av matavfall.
 • Frigöring av tid för annat köksarbete och övertid minskar (eller undviks).
 • Möjlighet att minska kostnaderna för råvaror genom att mäta och följa upp fel- eller överproduktion av mat.
 • Förbättring av arbetsmiljön ger ökad effektivitet och tillfredsställelse hos anställda med mindre personalomsättning och lägre sjukskrivningskostnader som följd.
 • Minskade sophämtningskostnader då matavfallet rinner iväg i det kommunala avloppet, alternativt förvaras i syrefri miljö i tank vilket medger längre lagringstid med behov av betydligt färre hämtningar utan att luktproblem uppstår.
 • Då matavfallet inte blandas med övriga kökssopor kan även den resterande ”torra” avfallsfraktionen (emballage etc.) hämtas mindre frekvent med lägre sophämtningskostnad även för detta avfall som följd.
 • Ökade möjligheter för köket att vinna upphandlingar vad gäller matleveranser till offentliga konsumenter som värdesätter ett resursriktigt beteende med återvinningen av matavfall till biogas.
Kontakta oss

Jag vill veta mer!

Ring oss på 08-724 0160
Eller fyll i nedan så hör vi av oss