Miljön i vårt samhälle

Vårt samhälle har idag fortsatt all anledning att kraftigt öka insamlingen av matavfall för att tillfredsställa det ständigt ökade behovet av biogas som ett miljövänligt alternativ till förorenande fossila bränslen. Den mängd biogas vi nu producerar täcker inte våra behov för framförallt fordonsbränsle, men även för produktion av värme och elkraft. Redan idag hörs röster i media från biogasdrivna fordonsägare som upplever begränsad tillgång och långa köer vid tankställen. Den svenska regeringens nationella insamlingsmål är därför att vi senast år 2018 ska ha ökat insamlingen från dagens 20% till hela 50% av allt matavfall som årligen uppstår i vårt avlånga land. Från år 2010 har Sveriges regering satt som mål att matavfall även från storkök ska återvinnas genom biologisk behandling.

Det finns stora fördelar för vår miljö att då automatisera denna insamling med hjälp av matavfallskvarnar, och transportera malt matavfall i det kommunala avloppssystemet – eller om det inte är möjligt – istället samla upp det i en lokal tank nära köket. Dessa tankar behöver tömmas betydligt mer sällan (av ex. sugbil) jämfört med dagens kärl som oftast måste tömmas var och varannan dag med konventionella sopbilar.

Att hämtningsfrekvensen av avfall med dagens konventionella sopbilar då kraftigt reduceras beror inte endast på att matavfallet med sin volym och höga vikt ”går en annan väg” – utan beror även på att det resterande torra avfallet (förpackningar etc.) då också behöver hämtas mindre ofta. Det torra avfallet blandas ju då inte längre med matavfallet, varför problem med bakteriebildning, ohygien och lukt betydligt minskar. Därmed går det åt mindre bränsle med mindre avgasutsläpp som följd, samtidigt som risken för trafikolyckor minskar – vilket betyder mycket för allas vår miljö.

Att matavfallet dessutom är färdigmalt och inte behöver denna förbehandling vid biogasanläggningar och reningsverk är också ytterligare en klar fördel att ta fasta på då insamlingen automatiseras med hjälp av matavfallskvarnar och matavfallssystem i storkök.

Och alla dessa fördelar samtidigt som chansen betydligt ökar att vi lyckas uppnå svenska regeringens nationella insamlingsmål genom att använda modern teknik i våra storkök!

Kontakta oss

Jag vill veta mer!

Ring oss på 08-724 0160
Eller fyll i nedan så hör vi av oss