Kompetens

Mer än 60 års erfarenhet

Disperators verksamhet stäcker sig tillbaka till 40-talet, och även om det har funnits andra produkter i sortimentet har matavfallskvarnar alltid varit kärnverksamheten. Med över 60 års erfarenhet har vi byggt upp den kunskap som gjort oss till specialister inom produktion, utveckling och distribution av utrustning för effektiv hantering och källsortering av matavfall. Som en bekräftelse på en stabil ekonomi har vi allt sedan år 1999 tilldelats ”Trippel A” för högsta kreditvärdighet i Dun & Bradstreets kreditratingsystem.

Säkerhetskrav
Produktsäkerhet – hela vägen

Oavsett var i världen du som kund befinner dig är det tillverkarens skyldighet att se till att levererade produkter är säkra att använda. Disperators CE-märkta storkökssortiment uppfyller säkerhetskraven i EUs Maskindirektiv 2006/42/EG, EMC-direktiv 2004/108/EC samt Lågspänningsdirektiv 2006/95/EC. I vårt kvalitetsarbete har vi valt att samarbeta med Intertek, ledande global leverantör av kvalitetslösningar för företag och myndigheter. För att säkerställa att Disperators produkter uppfyller gällande europiska säkerhetskrav har vi anlitat Intertek (www.intertek.se) för att granska våra produkter.

Matavfallskvarnar för hushåll är CE märkta med hänsyn till Lågspänningsdirektivet 2006/95/EC och för detta BEAB-godkända (Europeisk tredjepartscertifiering).

Engagemang
Vårt engagemang

Med glädje och entusiasm genereras äkta engagemang och god gemenskap, det ska helt enkelt vara roligt att gå till jobbet! Därutöver, för att fullfölja våra löften till kunder, leveran-törer och partnerns ska vår trimmade organisation ha rutiner för snabba beslut som ger korrekt agerande, snabb service och leveransprecision. Vårt personliga bemötande skapar ett informationsutbyte som är öppen, rak och saklig.

All montering och testning av maskiner sker i Disperators fabrik innan leverans till kund. Även försäljning och marknadsföring till svenska såväl som internationella kunder sker härifrån. Nyutveckling, marknadsanpassningar, kundanpassningar och tillverkning av komponenter till maskiner koordineras av oss. Uppfinnare, konstruktörer och komponent-tillverkare arbetar mot våra specifikationer och alla produktionsunderlag och ritningar samt verktyg och modeller ägs och underhålls av Disperator.

Kontakta oss

Jag vill veta mer!

Ring oss på 08-724 0160
Eller fyll i nedan så hör vi av oss