Disperator-nytt

DISPERATORs produkter (avfallskvarnar och matavfallsprocessorer) finns nu att ladda ner som BIM-objekt.

Alla DISPERATORs produkter finns nu som BIM/CAD objekt. Detta underlättar för byggentreprenörer, arkitekter, konsultföretag mfl att säkerställa att mått och dimensioner blir korrekta redan från början!

BIM/CAD objekt kan hämtas hem från Prodlibs web portal www.prodlib.com

DISPERATORs produktsortiment anpassas efter storkökens behov. Olika typer av montage ger möjlighet att placera kvarnen där det finns plats eller vid den arbetsstation där behovet är som störst. Våra kvarnutrustningar lämpar sig för alla typer av storkök på sjukhus, skolor, personalrestauranger, hotell etc. Matavfallet samlas upp i en tank för senare transport till en rötningsanläggning eller en biogasanläggning.

Välkommen att kontakta oss eller besök vår hemsida www.disperator.se

Dela: