IDESTA GROUP förvärvar DISPERATOR

2023-05-09
 

Idesta förvärvar Disperator

Idestagruppen har genom dotterbolaget Wapeco AB den 8 maj 2023 förvärvat samtliga aktier i Disperator AB av den tidigare ägaren, Disperator Holding AB.

Förvärvet tillför Idestagruppen ett nytt produktområde matavfallshantering och stärker Idestas ställning som en ledande nordisk tillverkare av storköksutrustning.

Disperator AB har en lång historik som leverantör av kvarnar och processorer för källsortering av matavfall i storkök och hushåll. Ända sedan 1940-talet har företaget byggt upp världsledande expertis inom utveckling, produktion och försäljning av utrustning för effektiv hantering och källsortering av matavfall.
Disperators produkter är utformade för med hög driftsäkerhet klara av tuffa miljöer, vilket lett till att produkterna har en särskilt stark ställning inom marina storkök på fartyg och plattformar och säljs till kunder inom den marknaden över hela världen.

Tillverkning och montering sker i Segeltorp strax söder om Stockholm. Kunderna är framförallt återförsäljare av storköksutrustning samt avfallshanteringssystem, dels inom den marina sektorn och dels den svenska storköksmarknaden. Bolaget har 14 anställda och rörelsen omsätter ca 30 mkr med god lönsamhet.

Genom köpet breddas Idestagruppens erbjudande till storköksmarknaden. Kombinationen av Idestas marknadsnärvaro i framför allt den nordiska storköksmarknaden och Disperators kundbas inom marina storkök kommer att vara stärkande för båda parter. Genom Disperator får Idestagruppen även en tydligare närvaro i Stockholmsregionen som utgör en betydande andel av svensk storköksmarknad.

Till VD i Disperator har Idestagruppens delägare Johan Wahlström utsetts och därmed efterträds tidigare ägaren Lars Holmqvist. Samtliga kund- och leverantörsrelationer fortgår oförändrade. Vi önskar att våra framgångsrika relationer med kunder och leverantörer skall bestå och ytterligare förstärkas i den nya regin.

För ytterligare information kontakta:
Johan Wahlström
VD, AB Idesta och Disperator AB
E-post: johan.wahlstrom@idesta.se 
Tel: 0733-20 75 02

Idesta
Idestagruppen är en familjeägd företagsgrupp, som består av tillverkande företag inom ett antal branscher; storköksutrustning, transportutrustning, dammluckor och specialsvetsarbeten. Verksamheten bedrivs i företagen Disperator AB (Stockholm), Amsta Rostfritt AB (Eskilstuna), Idesta Foodtech AB (Malmö), Standardbox AB (Sölvesborg), Weldor AB (Köping), Bröderna Jakobssons Smide AB (Kolsva), Ergo Load AB (Vara) och Plåtspecialisten AB (Arlöv).

Idesta-gruppen har efter förvärvet ca 140 anställda och beräknas omsätta ca 260 mkr på årsbasis 2023. För ytterligare information om Idesta se www.idesta.se.
 

 

Dela: