InSinkErator tystast enligt ljudtest

InSinkErator har låtit svenska ACAD International ljudstesta sina tre mest populära modeller av matavfallskvarnar till hushåll för att klassificera matavfallskvarnarnas ljudnivåer. Resultatet av ljudtesten visar att de tre testade modellerna är bland de tystaste på marknaden, samt att en av matavfallskvarnarna är den absolut tystaste på marknaden, med den bästa ljudklassificeringen – A-klass.

I mars 2016 utförde ACAD International ljudtest i Stockholm, där man undersökte vilka ljudnivåer tre av InSinkErators matavfallskvarnar, som är tillgängliga på den svenska marknaden för privata hushåll, uppnådde då de var i bruk. Ljudtestet utfördes för modellerna InSinkErator Evolution 200, Evolution 100, samt M66. Evolution 200 är den största modellen, för hantering av större mängder matavfall i större hushåll, Evolution 100 är för mellanstora hushåll och M66 för mindre hushåll.

Tystaste matavfallskvarnen för hushåll på marknaden – A-klass och B-klass

Den matavfallskvarn som fick branschens absolut lägsta ljudnivå, som ingen av de konkurrerande matvafallskvarntillverkarna uppnår, var InSinkErators Evolution 200. ACADs test visar att denna matavfallskvarn har en lägsta ljudnivå på endast 25 decibel, vilket ger matavfallskvarnen en A-klass-certifiering. Detta gör Evolution 200 till den tystaste matavfallskvarnen på marknaden.

Modellerna Evolution 100 och M66 uppnådde den näst högsta klassificeringen, med sina 27 respektive 26 decibel. Detta gör att båda matavfallskvarnarna uppnår B-klass. Även detta resultat är mycket bra, och innebär att matavfallskvarnarna, då de används, ger ifrån sig ett ljud som är lika högt som ljudet från en diskmaskin.

– Då matavfallskvarnar har blivit allt mer populära i Sverige, framför allt i samband med byggande av så kallade miljöhus, får vi ofta frågor från byggföretagen gällande våra produkters ljudnivåer, säger Ashley Munden, Managing Director Europe på InSinkErator. För att kunna garantera byggföretagen att vi levererar matavfallskvarnar vars ljudnivåer uppnår den lokala marknadens krav, använde vi ett svenskt företag för ljudtesten. Att resultaten skulle bli så pass bra hade vi knappast kunna drömma om – vi visste att våra matavfallskvarnar var tysta, men att vår toppmodell var marknadens allra tystaste visste vi inte, så det var minst sagt glada nyheter.

Testet utfördes i enlighet med Boverkets byggregler BBR21, standard SS26752:2015. Mätningarna har gjorts enligt ISO 16032.

Certifikat för vår avfallskvarn InSinkErators Evolution 200.
Certifikat för avfallskvarnarna  Evolution 100 och M66.
Dela: