Maskinell hantering och insamling av matavfall – hur fungerar det?

I vår folder kan du läsa mer om hur maskinell hantering och insamling av matavfall fungerar och hur vi kan skapa hållbara lösningar för moderna storkök.
Läs vår folder.>>

Några möjligheter som Disperators matavfallssystem ger storköken är att:

• minska den totala sophanteringskostnaden och reducera upphämtningsfrekvensen

• skapa en trivsammare arbetsmiljö och öka effektiviteten hos anställda i köket

• förbättra hygienen i köket och bli kvitt sanitära olägenheter så som dålig lukt och ohyra

• eliminera läckande soppåsar, tunga lyft till avfallskärl och rengöring av soprum och kärl

• frigöra utrymme då kylt soprum inte längre är nödvändigt

• skapa en miljöprofilering för köket där möjlighet ges att bidra till återvinning av matrester till förnyelsebar energi (biogas)

Kontakta oss

Har du några funderingar kring våra produkter? Hör gärna av dig till oss!

Dela: