Nykonstruktion & utveckling

Innovation är ett ledord hos Disperator, i dialog med marknaden driver vi vår egen forsknings- och utvecklingsverksamhet. Många gånger handlar produktutveckling om att hitta en balans mellan teknik, ekonomi, produktion och miljöpåverkan. Med egen verkstad och full översikt i produktionsledet samt nära samarbete med konstruktörer och komponenttillverkare kan vi tillsammans med kund skapa konkurrensfördelar.

Introduktionen av Matavfallsprocessorer i GTS serien för anslutning till slutet tanksystem och Matavfallskvarnar 500A serien anslutna till avskiljartank och fettavskiljare i kombination, tillfredsställer behov hos de kunder som inte får eller kan använda kommunala avloppet för källsortering av matavfall på traditionellt vis. Systemen har redan rönt framgång på såväl den inhemska som den internationella marknaden.

Det senaste tillskottet i sortimentet av avfallskvarnar är den nykonstruerade kvarnmodellen 500S, en robust kvarn med unika förstärkta skärande och klippande egenskaper för effektiv finfördelning av svårmalt matavfall. Svårmalt matavfall består exempelvis av långfibriga och trådiga grönsaker, sega köttsenor och laxskinn. Kvarnen är särkskilt lämplig i livsmedelsindustri- och handel samt storkök där svårmalt matavfall förekommer i större mängder. Dessutom klarar modell 500S att mala hårt matavfall såsom grövre ben.

Innovation och anpassning matavfallssystem Disperator

Innovation och anpassning matavfallssystem Disperator

Flexibla installationer

Vårt sortiment är unikt! Disperator kan som enda tillverkare erbjuda alla typer av installationsmöjligheter i ett kök. Det moduluppbyggda sortimentet utgör grunden till att alla typer av installationsmontage kan kombineras med alla storlekar av basmodeller i 500-Excellent Serien. Dessutom, fördelen med basmodellens utförande innebär att integration av kvarnen i annan tillverkares montage eller inredning inte utgör några svårigheter. Varje arbetsplats i köket kan därmed utformas utifrån dess specifika krav vad avser god funktion, ekonomi och ergonomi.

Kundanpassningar

Ibland har kunden så specifika krav att en standardlösning inte räcker till. Då kan det vara bra att känna till att Disperator även skräddarsyr lösningar efter önskemål baserade på våra standardprodukters höga kvalitet. Ett team av säljare, konstruktörer och hantverkskicklig verkstadsstab står till förfogande att öka just ditt företags konkurrenskraft.

Vår storlek på företag skapar oss möjlighet att agera snabbfotat, och vi ser möjligheten till specialanpassningar som en viktig del av vårt erbjudande. Då vi har full översikt i produktionsledet har vi möjlighet att styra produktionsarbetet så att det inte sker på bekostnad av övrig verksamhet. Exempel på tidigare kundanpassningar är leveranser med udda motorspänningar och kvarnhölje av saltvattentåligt material (500RS-serien). Om sjötvatten ska användas som spolvatten kan vi även erbjuda saltvattentåliga kvarnkomponenter.

Innovation och kundanpassningar avfallskvarnar Disperator