Vi hjälper dig när du behöver

På Disperator har vi många års erfarenhet av serviceärenden hos våra kunder, i första hand avhjälpande service. I samråd med användare av våra kvarnar har vi konstaterat att det finns ett stort behov och efterfrågan av regelbunden, förebyggande service samt utbildning i handhavande.

Regelbunden service för lång livslängd

Disperators kvarnar har ett välförtjänt rykte om sig att vara driftsäkra, tåliga samt ha en lång livslängd. De klarar av tung belastning under lång tid utan att ge vika. För att ytterligare säkerställa att den långa livslängden bibehålls, till och med förlängs, rekommenderar vi att regelbunden service av kvarnen utförs. Alla maskiner mår i det långa loppet bättre av regelbunden omsorg, så även en avfallskvarn från Disperator. En återkommande förebyggande service innebär en trygghet för användaren och förebygger i det långa loppet onödiga, oförutsedda reparationskostnader. Att investera i ett serviceavtal är att säkerställa driftsäkerheten för den dagliga verksamheten samt att kvaliteten på produkten bibehålls.

Likt varje kund är också varje kvarn unik

En kvarn som inte erhåller regelbunden service löper större risk att med tiden dra på sig större reparationskostnader i form av oförutsedda driftstopp.

Likt varje kund är också varje kvarn unik. Med utgångspunkt från vilken miljö, under vilka förhållanden, och vilken belastning kvarnen utsätts för kan vi erbjuda skräddarsydda serviceavtal. Avtal utformade efter kundens/kvarnens behov, där vi tar fullt ansvar för servicen. Exempelvis; hur ofta en kund behöver besök och vilken typ av service kvarnen behöver vid varje enskilt besök.

Serviceavtal

Disperators serviceavtal – med syftet att förebygga onödiga, kostsamma driftstopp samt att säkerställa att kvarnens kvalitet bibehålls under lång tid.

För slutanvändare, återförsäljare och samarbetspartners har vi tagit fram olika service kit som innebär att:

  • Vi kontaktar kunden/användaren i god tid innan det är dags för service och planerar för besöket.
  • Efter genomförd service lämnar vi ett ifyllt serviceprotokoll där de åtgärder vi utfört är tydligt nedtecknade.
  • Vi erbjuder utbildning för kökspersonal i handhavande av kvarnen vid varje besök eller efter önskemål.
  • Vi säkerställer att kvarnen till fullo uppfyller kundens behov.
  • Vi erbjuder serviceavtal till dig som driver en privat verksamhet likväl till dig som driver en
  • kommunal verksamhet.
  • Vi erbjuder våra samarbetspartners och av kommuner upphandlade serviceföretag möjligheten att; genom planerade kurstillfällen hos oss på Disperator att certifiera sig som auktoriserad servicepartner och installatör av Disperators matavfallskvarnar och matavfallsprocessorer. Detta för att de framgent skall kunna erbjuda Disperators serviceavtal till sina uppdragsgivare och/eller slutanvändare.
  • Vi ser fram emot att få prata med er för att ta fram det bästa serviceavtalet för er Disperator

Läs om våra olika serviceavtal

Har du några frågor om service och underhåll?


Hör gärna av dig till oss för mer information. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan. Om du hellre vill ringa eller maila till oss, gå till vår kontaktsida.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.