Lång erfarenhet & hög kvalitet

Disperators verksamhet stäcker sig tillbaka till 40-talet, och även om det har funnits andra produkter i sortimentet har matavfallskvarnar alltid varit kärnverksamheten. Med över 70 års erfarenhet har vi byggt upp den kunskap som gjort oss till specialister inom produktion, utveckling och distribution av utrustning för effektiv hantering och källsortering av matavfall. Som en bekräftelse på en stabil ekonomi har vi på Disperator allt sedan år 1999 tilldelats ”Trippel A” för högsta kreditvärdighet i Dun & Bradstreets kreditratingsystem.

Vår vision

Oberoende av var matavfall uppstår – i kök eller i livsmedelsindustri – i hushåll eller i storkök – på land eller till sjöss – ska vi på Disperator kunna erbjuda utrustning för effektiv hantering, volymreducering och källsortering av detta avfall, som numera dessutom är en resurs för biogasproduktion. Beroende på förutsättningar i kundens omgivning skall detta kunna ske såväl med som utan spolvatten för transport och efterföljande återvinning (rötning såväl som kompostering).

Vår affärsidé

Vi erbjuder innovativ och anpassningsbar utrustning, för kök på land såväl som till sjöss samt för livsmedelsindustrin, som möjliggör rötning eller kompostering av finfördelade matrester i efterföljande led till nytta för samhället. Nytta för kund blir kostnads- och tidsbesparing, förbättrad hygien och arbetsmiljö, samt miljövinster i form av förnyelsebar energi.

Disperator flagga

Våra värderingar

Hållbarhet

Känna stolthet över att våra kvalitativa och driftsäkra produkter ska fortsatt bidra till bästa möjliga hållbara ekonomi och miljö hos våra kunder.

Initiativförmåga

De anställda uppmuntras till eget initiativ och att bidra med sitt kunnande för att fatta beslut med integritet, ha modet att ändra kurs och ansvara för sina handlingar med genuin entusiasm och visad ödmjukhet.

Innovation

Genom att lyssna till våra kunders behov och tillgodose kundspecifika lösningar där möjligt, skapar vi bästa möjliga konkurrenskraft och grund för fortsatt innovation och produktutveckling för att alltid ligga i framkant.

Tillförlitlighet

Våra löften är viktiga för oss! Vi ska leverera – utlovad produkt – till utlovad plats – på utlovad tid – världen över. 

Mångfald

Vidga vår kompetens genom att rekrytera män och kvinnor i olika åldrar och med olika ursprung.

Långsiktighet

Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med partners vars kompetens inom storkök eller hantering och återvinning av avfall kompletterar vår egen.

VD har ordet

Att bjuda till…

Som ägare och VD har jag under de dryga 30 åren haft glädjen att få vara med och utveckla DISPERATOR AB – en verkligt spännande resa mot ständigt nya resmål.

Nya idéer om hur vi kan göra vårt produktsortiment konkurrenskraftigare med bättre och fler kundvärden dyker ständigt upp – från mina medarbetare – från våra kunder – från våra leverantörer – där alla på ett beundransvärt sätt bjudit till så att vi ständigt förbättrat oss.

DISPERATOR AB är ett unikt företag som verkligen har haft, och framöver kommer att ha en allt viktigare uppgift när det gäller att bidra till utvecklingen av hjälpmedel för effektiv källsortering och insamling av matavfall i kök såväl som i handel och livsmedelsindustri. Detta för efterföljande utvinning av biogas – ett energislag som blir allt viktigare i vårt dagliga moderna liv, och som också bidrar till en hållbar utveckling av det samhälle vi låter våra barn växa upp i. I detta arbete är det alltid viktigt för oss att uppfylla nya behov samt anpassa vår utrustning till de krav och regler som finns i olika miljöer – på land såväl som till sjöss.

Uttrycket ”Att bjuda till ……” kan i olika sammanhang ha olika betydelse. Låt mig i vårt fall få tacka er alla, så väl medarbetare som kunder och leverantörer, för att ni alltid ger det lilla extra – att ni inte ger er i första taget – att ni alla under såväl motgång som framgång verkligen bjudit till. Detta är enligt min mening den viktigaste anledningen till vår framgångssaga – vår vilja att alltid bjuda till!

Bästa hälsningar, Lars Holmqvist

Lars Holmqvist VD Disperator

Vi jobbar med många spännande kunder

Har du några funderingar kring våra produkter?

Hör gärna av dig till oss för mer information om våra produkter. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan. Om du hellre vill ringa eller maila till oss, gå till vår kontaktsida.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.