Avfallskvarn InSinkErator Evolution 100

Pris: 7 990kr (inkl. moms)

Modell 100 har sedan sin introduktion satt den nya standarden inom InSinkErators sortiment. Trots den kraftiga Dura Drive™ induktionsmotorn på 0,7hk som enkelt maler även det tuffare matavfallet så som kycklingben, är kvarnen 40% tystare. Den större rostfria malkammaren med 2-stegs malningsfunktion hanterar mer matavfall och ger ett finare malningsresultat. Med en inbyggd automatisk reverseringsenhet ges lång livstid och problemfri drift. Som en extra finess levereras vaskproppen som en silkorg i rostfritt stål. Full fabriksgaranti i 5 år ingår.

Kvarnen levereras med en tryckluftsströmbrytare för kontinuerlig matning av matavfall till kvarn. Om satsvis matning föredras med en magnetströmbrytare och låsbart lock för inloppet kan denna beställas som tillval.

Modell 100 är bland den tystaste matavfallskvarnen på marknaden! Svenska ACAD Internationals ljudtest visar att denna modell uppnår den näst högsta klassificeringen, vilket ger matavfallskvarnen en B-klass-certifiering.

InSinkErator tystast enligt ljudtest – Läs mer här

InSinkErator Evolution 100

Modelljämförelse

Jämför de olika InSinkerator modellerna

Enklare felsökning

Läs om enklare felsökning här.

Vill du komma i kontakt med oss?

Hitta alla våra kontaktuppgifter här.

Avfallskvarnens fördelar

Oavsett om du är ett enskilt hushåll, en bostads-rättsförening, bor i en hyresgästförening eller är ett förvaltnings/byggbolag finns det en rad gemensamma fördelar med installation av matavfallskvarn.

Fördelar för dig

 • Snabb och enkel transport av organiskt avfall = inga läckande soppåsar eller tunga lyft till soptunna
 • Förbättrad hygien vid eliminering av matavfall i det egna köket – ingen bakteriebildning, ohyra eller dålig lukt
 • Inga separata kärl för matavfall behövs längre – mindre yta till soputrymme som istället kan användas till annat. 
 • Kompakt konstruktion – kvarnen tar liten plats hängandes under utloppet i en diskho.
 • Möjlighet till minskad sophämtningskostnad – hämtningsintervallen av övrigt avfall kan förlängas då det enbart innehåller nästan enbart torrt material.
 • Bidra till återvinning genom biogasproduktion = känns gott för samvetet att bidra till att ge våra barn en bättre framtida miljö
 • Höjer den tekniska standarden i köket – roligare att ta hand om disken – kan ge mervärde vid överlåtelse av bostad.

Fördelar för din omgivning & miljön

 • Förbättrad hygien vid eliminering av matavfall kring soptunnor/hus – trevligare boendemiljö och sanitära olägenheter så som råttor, möss, insekter etc. avlägsnas.
 • Färre transporter av sopor med sopbilar – minskar utsläpp av bilavgaser, vägslitage och risk för trafikolyckor med stora sopbilar i bostadsområden.
 • Möjlighet till återvinning i form av förnyelsebar energi (framställning, uppsamling och användning av biogas) och minskad deponi – undviker biogas läckage till atmosfären vilket bidrar till ”växthuseffekten”– varje användare bidrar till en bättre miljö.
 • Nyttjande av befintligt avloppsystem och reningsverk – ingen investering i alternativt avancerat återvinningssystem för matavfall behövs.
 • Mindre organiska sopor förbränns och tas istället till vara
 • Då det kladdiga matavfallet separeras från det övriga köksavfallet möjliggörs vidare källsortering av olika typer av förpackningsmaterial

Vad får malas?

 • Organiskt matavfall – t.ex. grönsaker, avokadokärnor, skal från frukter och rotfrukter, fruktkärnor, äggskal, brödbitar, fiskrens, kyckling- och fiskben, räk- och kräftskal.
 • Matavfall med långa fibrer t.ex. bananskal klipps med fördel i mindre bitar och blandas med övrigt matavfall vid malning.
 • Kaffesump och filter.
 • Hushållspapper (ej fiberförstärkt eller vaxat).

Vad som inte bör malas: större mängder deg, mussel- och ostronskal, köttsenor, långa fiskskinn, grova köttben, långa fibrer i t.ex. kronärtskocka och majskolv.

Skötsel och tips

 • Se till att matavfallskvarnen är tömd på matavfall efter varje användning.
 • Använd alltid vatten i samband med malning, matavfallet sköljs lättare genom kvarnen och ut i vattenlåset.
 • Använd alltid kallvatten vid malning eftersom varmt vatten kan lösa fettet i matavfallet och kokhett vatten kan skada kvarnen.
 • Om kvarnen är ansluten till diskmaskinen, se till att kvarnen är tom innan diskmaskinen startas och använd inte kvarnen då diskmaskinen tömmer sitt diskvatten.
 • Använd diskborsten eller bestickfällan/nedmataren (tillval) för att föra ner matavfallet i kvarnen.
 • Vid behov, ta bort stänkskyddet (gummiskyddet) för rengöring.
 • Om dålig lukt upplevs, mal några isbitar följt av en hel citron.
 • Före längre driftuppehåll (t.ex. semester) häll lite matolja i matavfallskvarnen och låt den gå på tomgång utan vatten i 10sek.

Vid användning av tryckluftströmbrytare

(ingår i leverans som standard)

 1. Sätt på kallvattnet.
 2. Starta matavfallskvarnen genom att trycka på tryckluftströmbrytaren installerad i diskbänken.
 3. För ner matavfallet i jämn och lugn takt.
 4. Malningen är klar när kvarnens tomgångsljud hörs.
 5. Stäng av matavfallskvarnen genom att trycka på tryckluftströmbrytaren.
 6. Stäng av vattnet 5-10sek efter avslutad malning.

Vid användning av magnetströmbrytare

 1. Sätt på kallvattnet.
 2. För ner matrester i kvarnen, överfyll inte malverket.
 3. Starta matavfallskvarnen genom att sätta magnetbrytarlocket i kvarnens inlopp och vrid 90 grader åt höger eller vänster.
 4. Malningen är klar när kvarnens tomgångsljud hörs.
 5. Stäng av matavfallskvarnen genom att vrida tillbaka magnetbrytarlocket 90 grader.
 6. Stäng av vattnet 5-10sek efter avslutad malning.

Se en film om hur en magnetströmbrytare fungerar!
Ps. även om locket på filmen ser annorlunda ut än bilden till höger är principen densamma.

Enklare felsökning

Bryt strömmen till kvarnen genom att dra ut stickproppen ur vägguttaget innan felsökning påbörjas!

Om kvarnen går med oljud

Använd en tång och plocka upp det ej malbara föremålet ur kvarnen. Återställ strömmen och provstarta.

Om kvarnen går med oljud

För in losstagningsverktyget (sexkantsnyckel) i centrumhålet i kvarnens botten. Vrid nyckeln fram och tillbaka till den kan vridas ett fullt varv utan motstånd, se bild A. Använd en tång och plocka upp det ej malbara föremålet ur kvarnen.

Vänta 5 minuter och tryck sedan in återställningsknappen på kvarnens botten, se bild B. Återställ strömmen och provstarta.

Instruktion på hur man lagar en gnisslande avfallskvarn.

Om felet består tillkalla behörig servicepersonal, lokal representant eller kontakta Disperator AB.