GTS Matavfallsprocessor

Den patentsökta GTS matavfallsprocessorn maler omedelbart och effektivt avfall till små partiklar som transporteras med hjälp av en unik processorpump, med minimal tillsats av spolvatten, till tank placerad utomhus eller inomhus alternativt till kärl placerade inomhus. Inmatning av matavfall sker kontinuerligt under drift och maskinen har som standard en kapacitet av ca 15 liter matavfall per minut. En modellserie som klarar ända upp till 30 l/min finns som tillval vid extrema fall. Vid behov av flera inkaststationer på olika arbetsplatser i köket kan dessutom flera processorer köras samtidigt mot samma huvudledning som går till tank. Processorpumpen klarar att trycka matavfallet horisontellt såväl som vertikalt. Detta innebär att Matavfallsprocessor GTS kan placeras på valfri plats d.v.s. transporten av matavfallet är inte beroende av gravitationsprincipen. Matavfallet som samlas upp i tanken är ett utmärkt substrat för biogasproduktion.

För att anpassas till befintlig köksinredning kan inmatningsöppningen med avlastningsyta och pumpens utlopp placeras till vänster såväl som till höger. Flertalet olika konfigurationer finns. Detaljerad information om de olika varianterna finns beskrivet i  produktbladet (finns för nedladdning nedan).

Matavfallsprocessor i GTS serien består av GTS E-65 och GTS Mini.

DISPERATORs matavfallskvarnar/matavfallsprocessorer är godkända enligt SS EN1717 (kvarnens utkast av spolvatten uppfyller standarden för luftgap, skydd mot återströmning av vätskekategori 5 i färskvattenledningar).

Matavfallskvarnen kan utrustas med skärande och klippande egenskaper. Se produktblad nedan.
BIM/CAD objekt
AMA

Slutet matavfallssystem till tank

Att omedelbart och effektivt avlägsna den tyngsta delen av köksavfall – matavfall – är en nödvändighet i ett kök. För det fall att vattenbaserade matavfallskvarnar anslutna till det kommunala avloppet inte är tillåtet i din kommun, kan en av DISPERATOR utvecklad världsunik och patentsökt processorteknik istället klara uppgiften åt dig. Med hjälp av en matavfallsprocessor i GTS-serien kan matavfall hygieniskt och utan några som helst tunga lyft eller förflyttningar enkelt tas omhand och minska den totala sopmängden – till volym och framförallt viktmässigt.

Tanken placeras utifrån dina önskemål

Oavsett modellval är förfarandet detsamma. Matavfall förs ner i processorns inmatningstratt där det först mals till små partiklar, för att därefter pumpas i rör till en tank där det luktfritt förvaras tills en slamsugningsbil tömmer tanken ungefär var 4:e vecka eller enligt det körschema som gäller i just din kommun. Allt efter önskemål kan tanken placeras inomhus såväl som utomhus nergrävd i mark. En av de unika fördelarna med denna processorteknik är att pumpningen av det malda matavfallet kan ske utan eller i värsta fall med extremt lite vatten, vilket ger en god driftekonomi då tanken inte behöver tömmas så ofta. Slamsugningsbilen transporterar det tömda matavfallsslammet till reningsverk alternativt biogasanläggning där det används för produktion av biogas genom rötning. Biogas är idag en av vårt samhälles miljömässigt mest rena och mest eftertraktade energiform som fordonsbränsle såväl som för produktion av värme och elektricitet. I många fall kan även rötresten efter biogasproduktionen användas som jordförbättringsmedel på åkermark, dvs. vi får ett fullt ut fungerande kretslopp.

Redan i sin grundversion har GTS-processorn en kapacitet på 15 l/min, vilket med en genomsnittlig mängd matavfall på 0,15 liter / serverade måltid betyder att processorn klarar att ta hand om matavfall från så mycket som över 4000 serverade gäster / timme – och detta trots att förvaringstanken om så är nödvändigt kan vara placerad ett hundratal meter bort. För att anpassas till befintlig inredning och logistik i köket kan GTS-processorn levereras med inmatning av avfall från vänster alternativt höger, och detta gäller även dess utlopp – vilket således ger full flexibilitet vid planeringen av ditt diskrum.

Vi anpassar källsorteringen av matfall dina förutsättningar

Disperators breda sortiment av olika tekniker för källsortering av matavfall från såväl tillagningskök som mottagningskök kan anpassas till Dina förutsättningar och Din arbetsmiljö oavsett storlek, samt även till de regler som gäller för detta i just Din kommun. Kontakta oss för mer information!

GTS matavfallsprocessor_Disperator