Matavfallskvarnar för Livsmedelsindustri & Handel

I livsmedelsindustrin uppstår förpackat livsmedelsavfall på grund av produktionsfel, överproduktion och returer från butiker.

År 2005 trädde förbudet att deponera organiskt avfall ikraft i Sverige. Från år 2010 har Sveriges regering dessutom satt som mål att matavfall även från livsmedelsindustri och handel ska återvinnas genom biologisk behandling. Insamling av matavfall från speciellt livsmedelshandeln ställer extra stora krav då avfallet ofta är förpackat, vilket även kan vara fallet för vissa delar av verksamheterna i livsmedelsindustrier.

För att ta fram näringsämnen och producera energi (biogas och biogödsel) måste förpackning och matavfall separeras. Kartong och plast är relativt enkla att omhänderta, speciellt om innehållet är flytande, medan ex. glas och plåt är betydligt svårare. Samtidigt som ambitiösa mål för återvinning av matavfall satts upp av samhället finns även andra regler att ta hänsyn till – det gäller regler kring smittskydd och arbetsmiljö.

Förutom platsbrist av kylrum för det matavfall som idag av-emballeras, elimineras även lukt- och hygienproblem vid finfördelning av matavfall som förvaras i tank.

De delar av livsmedelsindustri & handel som inte brottas med problemet att matavfallet är emballerat har dock redan idag goda möjligheter till kostnadsfördelar. Det sker genom att utnyttja befintlig och etablerad teknik för att se till att restprodukter och rensavfall från produktion finfördelas och samlas upp i lokalt placerad tank. Tömningen av tanken sker med slamsugningsbil alternativt bil med lastväxlarflak.

I efterföljande led kan kommunen återanvända detta avfall som insatsbränsle för produktion av biogas, som därmed även bidrar till en god miljöprofil för företaget.

Kontakta gärna oss för mer information!

Slutet, halvöppet eller öppet matavfallssystem?

Slutet system: kvarnutrustning kopplas till sluten tank.
Halvöppet system: kvarnutrustning kopplas till avlopp via slamavskiljare och fettavskiljare.
Öppet system: kvarnutrustning kopplas direkt till avlopp.

Slutet system Produkten lämpar sig för anslutning till ett slutet system.
gts matavfallsprocessor

GTS Matavfallsprocessor

Läs mer om produkten
Halvöppet- & Öppet system Produkten lämpar sig för anslutning till ett halvöppet eller öppet system.
avfallskvarn 500a mb excellent serien

500A-MB Excellent Serien

Fristående installation

Läs mer om produkten
Halvöppet- & Öppet system Produkten lämpar sig för anslutning till ett halvöppet eller öppet system.
avfallskvarn 500a mc excellent serien

500A-MC Excellent Serien

Fristående installation

Läs mer om produkten
Halvöppet- & Öppet system Produkten lämpar sig för anslutning till ett halvöppet eller öppet system.
avfallskvarn 500a-fk excellent serien

500A-FK Excellent Serien

Fristående installation

Läs mer om produkten
Halvöppet- & Öppet system Produkten lämpar sig för anslutning till ett halvöppet eller öppet system.
avfallskvarn-500a-mi-excellent-serien-disperator

500A-MI Excellent Serien

Installation i Bänk & Arbetsbord

Läs mer om produkten
Halvöppet- & Öppet system Produkten lämpar sig för anslutning till ett halvöppet eller öppet system.
avfallskvarn 500a-uk excellent serien disperator

500A-HK Excellent Serien

Installation i Bänk & Arbetsbord

Läs mer om produkten
Halvöppet- & Öppet system Produkten lämpar sig för anslutning till ett halvöppet eller öppet system.
avfallskvarn 500a drr-k excellent serien disperator

500A-DRR-K Excellent Serien

Installation i Disklåda & Rullbana

Läs mer om produkten
Halvöppet- & Öppet system Produkten lämpar sig för anslutning till ett halvöppet eller öppet system.
avfallskvarn 500a atf-k excellent serien disperator

500A-ATF-K Excellent Serien

Installation i Disklåda & Rullbana

Läs mer om produkten
Halvöppet- & Öppet system Produkten lämpar sig för anslutning till ett halvöppet eller öppet system.
avfallskvarn 500a bs k excellent serien disperator

500A-BS-K Excellent Serien

Installation i Disklåda & Rullbana

Läs mer om produkten
Halvöppet- & Öppet system Produkten lämpar sig för anslutning till ett halvöppet eller öppet system.
avfallskvarn 500a bas excellent serien

500A-Bas Excellent Serien

Utan installationsmontage

Läs mer om produkten
Halvöppet- & Öppet system Produkten lämpar sig för anslutning till ett halvöppet eller öppet system.
avfallskvarn 500v bas excellent serien disperator

500V-BAS Excellent Serien

Läs mer om produkten

Har du frågor eller behöver du hjälp att hitta rätt avfallskvarn? 


Hör gärna av dig till oss om du har frågor om våra avfallskvarnar inom livsmedelsindustrin och handel. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan. Om du hellre vill ringa eller maila till oss, gå till vår kontaktsida.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.