Stadshuskällaren

Sedan 1922 har Stadshuskällaren i Stadshuset erbjudit vackra och inspirerande miljöer för många slags sammankomster, där mat och dryck får spela en stor roll för evenemangets framgång.

Medan Stadshuset är själva symbolen för Stockholm, använder Stadshuskällaren emellertid enbart råvaror med lokalt och regionalt ursprung. Man följer matårets säsonger och i köket lagas mycket vilt, fisk och skaldjur. Här används både moderna och traditionella tekniker för att bevara råvaror. Man saltar, syltar och saftar för att kunna äta sommarsmaker på vintern. Det är en uppdaterad modern version av svensk finmat i Tore Wretmans och Verner Vögelis anda.

Med ett evenemang i pampiga Blå Hallen eller vackra Gyllene Salen kan sällskap uppgå till 1 200 gäster, vilket ställer höga krav på hanteringen av det matavfall som uppstår vid tillagning och efter måltid. Sedan flera år tillbaka utrustades köken med matavfallskvarnar, vilket har inneburit en enorm fördel då personalen numera slipper tunga lyft och arbetsamma transporter av avfallskärl från kök till soprum. Istället tas matavfallet omhand där det uppstår, i köket.

Stadshuskällaren tillsammans med bankettverksamheten i Gyllene Salen och Blå Hallen samt Ragnars Skafferi lever nu upp till miljömärkningen Svanens tuffa krav. En Svanenmärkt restaurang tar helhetsgrepp på miljöarbetet och kan därmed minska sin miljöbelastning vad gäller energi, vatten, matråvaror, städkemikalier och avfall.

Ps. För sällskap om fler än 10 personer kan en Nobelmeny från 1901 och framåt väljas!

Kontakta oss för mer information!

Källa: Stadshuskällaren

Dela: